خدمات نظافت صنعتی کارخانه سیمان


حجم زیادی از سیمان در سراسر جهان در فرآیند تولید از مدار خارج شده و در محیط کارخانه یا اتمسفر پراکنده می شود. این آمار در اروپا روزانه 16 تن در هر واحد تولیدی است و در ایران به بالای 25 تن میرسد. بخشی از دورریزهای سیمان در هوا منتشر شده و موجب خسارت جانی به پرسنل و مردم منطقه می گردد، بخشی در فضای کارخانه پخش شده و موجب هزینه برای نظافت می شود. بخشی از این مواد در میان در میان تسمه نقاله ها ریخته و موجب خسارت به آنها می گردد که موجب هزینه جانبی و توقف خط تولید خواهد بود.

هزینه تحمیلی عدم استفاده از مکنده صنعتی و مرکزی به حدی زیاد است که کمتر کارخانه ای در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، کارخانه سیمانی بدون مکنده مرکزی استفاده می کنند. از مزایای اصلی مکنده مرکزی در کارخانه سیمان می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 - بازیافت 10 تا 20 تن سیمان در روز در هر واحد

 - کاهش هزینه نظافت کارخانه

 - کاهش ریسک سلامتی و افزایش بهره‌وری و رضایت کارکنان و مردم منطقه

 - کاهش توقف تولید در طول سال

 - کاهش خسارات ناشی از آسیب به قطعات

 - کاهش استهلاک مکانیزم ها در کارخانه